Zondagmiddag 15 september jongstleden heeft Seniorenpartij De Ronde Venen in een persbericht aangegeven de coalitie te verlaten. Dit bericht, dat wij vanuit de media hebben ontvangen, heeft ons als CDA, VVD en D66 verrast en wij betreuren dit besluit. Ook herkennen wij ons niet in de in het persbericht van de Seniorenpartij genoemde punten. De samenwerking hebben wij altijd als plezierig en constructief ervaren. Wij beraden ons op de ontstane situatie en komen hier in de loop van de week op terug. Uiteraard blijven CDA, VVD en D66 gezamenlijk onverminderd aandacht besteden aan de belangen van alle inwoners, inclusief de senioren in de gemeente De Ronde Venen.

 

Jan Rouwenhorst

Fractievoorzitter CDA

 

Bart Richter

Fractievoorzitter VVD

 

Meindert Brunia

Fractievoorzitter D66