Als VVD De Ronde Venen willen we onze leden en geïnteresseerden graag op de hoogte houden van ontwikkelingen. Dit doen we onder andere via onze (sociale) mediakanalen, de nieuwsbrief en de bijdragen aan de ledenvergadering. Wat we hieraan toe willen voegen is het gebruik van WhatsApp. Dit maakt het namelijk eenvoudig om snel en laagdrempelig informatie te delen. We willen dit graag doen door het aanmaken van een zogenaamde verzendlijst. Hiermee kan de fractie eenvoudig informatie delen met degene die opgenomen zijn in de lijst en kan er gereageerd worden naar de fractie. Leden en geïnteresseerden die opgenomen zijn in de lijst zien elkaars gegevens niet waarmee de privacy geborgd is en er geen onnodige berichten naar de hele groep gaan. Wat er nodig is om toe te kunnen voegen is het opnemen van het telefoonnummer 06 160 80 223 in je adresboek en vervolgens via WhatsApp aan te geven op de verzendlijst opgenomen te willen worden. Dat mag kort, naam en VVD DRV verzendlijst is voldoende.