Michel

Michel van Dijkman

RAADSLID

Portefeuilles: volksgezondheid, WMO, senioren, jeugd, dorpshuizen, participatie, onderwijs, sport, sociaal cultureel werk,  maatschappelijke dienstverlening, volwasseneneducatie, sociale zaken, minderheden, kunst en cultuur, ov