Rob

Rob Evers

RAADSLID

Portefeuilles: bestemmingsplannen, omgevingswet, bouwen & wonen, buitengebied & agrariërs, woonruimteverdeling, duurzaamheid, economie, reiniging (afval & riool), onderhoud wegen, onderhoud groen openbare ruimte, N201, verkeer & vervoer, OV, recreatie & toerisme, monumenten, beheer vastgoed, milieu.